Prawo spadkowe

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy w organizacji formalności dotyczących nabycia praw do spadku a także podziału majątku spadkowego. Podejmujemy działania mające na celu ochronę spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego.

W przypadku braku zgody między spadkobiercami, co do sposobu podziału majątku lub też zasad dziedziczenia prowadzimy negocjacje spadkowe oraz sprawy przed sądem.

Kancelaria oferuje pomoc zwłaszcza w zakresie spraw o:

Oferujemy także pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego dla Klientów zagranicznych:

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla Klientów mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a dziedziczącymi majątek po rodzinie na terenie Polski. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę. W większości przypadków nasze działania zwalniają Klientów z konieczności odbycia wizyty w kraju.