Sprawy frankowiczów

Sytuacja tzw. „frankowiczów”, a więc osób, które otrzymały kredyt złotowy denominowany lub indeksowany do waluty obcej – franka szwajcarskiego jest niezwykle ciężka. Z powodu wzrostu kursu franka szwajcarskiego osoby te często nie są w stanie spłacić uzyskanych kredytów. Dlatego też wychodzimy Państwu naprzeciw.
Każda umowa kredytowa „frankowicza” jest inna, w praktycznie jednak każdej umowie można znaleźć podstawę, do jej przynajmniej częściowego unieważnienia. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy sądowe zmierzające do unieważnienia zawartych umów w całości lub unieważnienia klauzul niedozwolonych.
Sprawę każdego kredytu należy rozpatrzeć indywidualnie, dobierając strategię działania do odpowiednich zapisów umownych.

Umowy kredytowe sporządzone przez banki to dokumenty skomplikowane, wymagające skrupulatnej analizy, różniące się między sobą nawet w ramach tej samej instytucji finansowej. Dlatego pierwszym krokiem podejmowanym przez Kancelarię jest analiza dokumentów dotyczących Państwa umowy, mająca na celu ustalenie, czy w Państwa umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

W związku z powyższym nie ma możliwości udzielenia wyczerpującej porady prawnej przez telefon lub też na konsultacji w Kancelarii bez wcześniejszej dokładnej analizy dokumentacji. W związku z czym, pierwszym krokiem jaki trzeba uczynić, jest zgromadzenie dokumentacji.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

Po wykonaniu przez Kancelarię analiz, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii informację dotyczący Jego konkretnej umowy. Kancelaria wskazuje:

  1. czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;
  2. jakie roszczenia można formułować na ich podstawie przy konkretnej umowie.