Sprawy frankowiczów

Umowy kredytowe sporządzane przez banki to dokumenty skomplikowane, wymagające skrupulatnej analizy, różniące się między sobą nawet w ramach tej samej instytucji finansowej. Dlatego pierwszym krokiem podejmowanym przez Kancelarię jest analiza dokumentów dotyczących Państwa umowy, mająca na celu ustalenie, czy w Państwa umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Darmowa analiza umowy kredytowej

Do przeprowadzenia kompleksowej analizy prawnej budzącej wątpliwości umowy kredytu we frankach szwajcarskich, należy przesłać naszej Kancelarii kompletną umowę kredytową zawartą z bankiem wraz z wszelkimi aneksami do umowy.

Analiza umowy kredytowej - co dalej?

Kancelaria po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przygotuje indywidualną analizę prawną, w której ustali czy umowa kredytowa posiada niedozwolone przez polskie prawo zapisy. Oprócz tego opracowana zostanie procedura postępowania w konkretnej sprawie. Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna i niezobowiązująca. Dopiero po jej przeprowadzeniu klient otrzymuje informację o wysokości przewidzianego wynagrodzenia Kancelarii w przypadku powierzenia jej danej sprawy.