Prawo ubezpieczeniowe ZUS

Nasza Kancelaria świadczy również usługi w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj. w sytuacji jeśli ZUS:

Specjalizujemy się w sporządzaniu:

  1. odwołań od decyzji ZUS w sprawach dotyczących emerytur i rent,
  2. wniosków o przyznanie emerytury z ZUS,
  3. odwołań od decyzji ZUS w sprawie przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach,
  4. sprzeciwów od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS,
  5. wniosków do ZUS o prawo do świadczeń i przeliczenie świadczeń.

Prowadzimy sprawy sporne z ZUS zarówno na etapie przedsądowym jak i postępowania sądowego.