Zespół

Marta Kinal

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Należy do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2013 roku.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego wykonawczego. Dodatkowo wśród głównych obszarów działalności znajdują się sprawy rodzinne, w tym między innymi sprawy o alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozliczeń majątkowych między małżonkami oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Włada językiem angielskim.

Monika Robaczewska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 roku należy do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie rodzinnym i spadkowym. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół ochrony konsumenta, prawa Internetu oraz obsługi podmiotów gospodarczych prowadzących działalność IT.

Włada językiem niemieckim i angielskim.